Norma prawna

Strona internetowa Rimontgó ma na celu zaznajomienie się z firmą, jej działalnością i ogólnymi usługami, które świadczy.

Rimontgó zastrzega sobie prawo do wprowadzania, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, zmian informacji zawartych na swojej stronie internetowej.

Rimontgó nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje, szkody i straty wynikające z dostępu do jego strony internetowej i informacji na niej zawartych oraz dostępu do innych materiałów w Internecie, które znaleźć można za pośrednictwem jego linków.

Własność intelektualna strony

Copyright © 1998-2018. Agencja nieruchomości Rimontgó. Wszelkie prawa zastrzeżone. Arcomarino de Jávea, SL. CIF B03901964, wpisane do Rejestru Handlowego w Alicante, Tom 1784, Księga 0, Folio 29, sekcja 8, numer strony A-31.316.

Prawa własności intelektualnej strony, grafiki i kodów są własnością Rimontgó. Odpowiada ono wspomnianej spółce na wyłączne stosowanie prawa do jej używania w jakiejkolwiek formie, a zwłaszcza prawo do powielania, dystrybucji, publicznej komunikacji i transformacji.

W nawiązaniu do informacji i nieruchomości

Informacje podlegają błędom, omyłkom, zmianom cen oraz jakimkolwiek informacjom, bez uprzedzenia. Zawarta informacja nie jest częścią oferty ani umowy.

Ceny nie zawierają podatków ani kosztów transakcji. Ceny w innych walutach podane są jedynie orientacyjnie. Każdy wymiar/powierzchnia/obszar znajdujący się na liście nieruchomości jest również podawany w sposób szacunkowy, w metrach kwadratowych lub jakiekolwiek innej jednostce.

Warunki częściowego powielenia

  • Strona internetowa jest jedynie źródłem informacji.

  • Można z niej korzystać w celu uzyskania zawartych informacji, a nie w celach komercyjnych, ani do innego niż indywidualny użytek.

  • Treści zawarte na stronie nie mogą być modyfikowane.

  • Żaden przedmiot dostępny na tej stronie nie może być używany, kopiowany ani dystrybuowany oddzielnie od tekstu, który mu towarzyszy.

  • Należy uprzednio poinformować Rimontgó, na piśmie i w wiarygodny sposób, aby uzyskać uwierzytelnione upoważnienie od firmy w celu wspomnianego powielenia.

  • Powielone elementy nie mogą być przekazane osobom trzecim ani zainstalowane na serwerze połączonym z Internetem lub siecią lokalną.

Odpowiedzialność za linki

Funkcja linków wyświetlanych na tej stronie służy wyłącznie celom informacyjnym. Rimontgó nie ponosi informacji za informacje zawarte na tych stronach internetowych.

Ewentualne odniesienia na stronie internetowej Rimontgó do jakiegokolwiek produktu, usługi, procesu, linku, tekstu lub innej informacji z wykorzystaniem marki, nazwy handlowej lub producenta lub dostawcy, które są własnością stron trzecich, nie stanowią ani nie sugerują poparcia , sponsorowanie czy rekomendacji ze strony Rimontgó.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo

Rimontgó nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy bezpieczeństwa, które mogą wystąpić z powodu użycia niezaktualizowanych wersji przeglądarek lub konsekwencji, które mogą wynikać z nieprawidłowego działania przeglądarki, niewłaściwej konfiguracji, obecności wirusów na komputerze czy innej przyczyny niezależnej od Rimontgó.

Odpowiedzialność za zawartość sieci

Rimontgó nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego użycia zawartości i zastrzega sobie prawo do jej aktualizacji w dowolnym czasie, w celu ich usunięcia, ograniczenia lub czasowego albo stałego uniemożliwienia do nich dostępu.

Rimontgó nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie informacje zawarte na tych stronach internetowych, które nie zostały opracowane przez Rimontgó czy opublikowane pod jego nazwą.

Rimontgó nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek rozbieżności, które mogą powstać między wersją drukowaną, a elektroniczną dokumentów, opublikowaną na stronie.

Rimontgó nie jest odpowiedzialne za korzystanie z Internetu przez osoby nieletnie. Rimontgó nie ponosi odpowiedzialności za treść strony, która oddziałuje na wrażliwość nieletnich. Obowiązkiem rodziców jest zapewnienie prawidłowego korzystania z narzędzi, takich jak Internet, oraz towarzyszenie nieletnim dzieciom w używaniu jego.

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018 roku..